Cuma , 25 Eylül 2020
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din (sayfa 15)

Din

Salavat-ı Şerif’in Fazileti

Salavat, kainatta en sevgiliye bir övgü ve en sevilene bir aşk ile söylemdir. Bu söylemin önemini Rabbimiz bize defalarca tekrarlamıştır. İşte bugünkü konumuzda ise Salavat-ı Şerif‘in öneminden bahsedeceğiz. Salavat‘ın ne kadar büyük bir dua olduğundan bahsedeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu: – İsmimi duyunca salavat getirmeyen, insanların en cimrisidir. – Adımı duyunca salavat getirmeyen, insanlann en acizidir. – Üzerime salavat getirmeden dağılan ... Devamını Oku »

Esma-ül Hüsna ve Kainât

Allah’ın isimlerini anarak dua etmenin önemini anlatmıştık. Bunun için Esma-ül Hüsna‘yı iyi bilmek ve anlamak gerekir. Bugünkü yazımızda Esma-ül Hüsna‘yı anlatacağız. İnşaallah dualarımızda Esma-ül Hüsna‘ya sık sık yer verelim arkadaşlar. Esma’ül Hüsna ve Kainat Kainat, Yüce Allah’ın eserlerindendir. Allah’ın eserleri, O’nun isimlerine, isimleri sıfatlarına da zatına delil teşkil eder. Bütün varlıklar, Allah’ın isim ve sıfatlarının tezahürü, tecellisi ve eserleridir. Yüce ... Devamını Oku »

Esma-ül Hüsna ile Allah’a Dua Etmek

Esmâ, isim’in çoğuludur, Hüsna da en güzel anlamına gelir. Esmâ’ül Hüsna, en güzel isimler demektir. Allah’ın bu güzel isimleri Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçer. Sayıları 99’dur. Bu isimler, Cenâb-ı Hakk’ın kemal sıfatlarıdır. Sıfatlar yücelik, üstünlük ve kemaline delalet ettiği gibi, ibadet ve dualarıyla yalvaran kimseyi Allah’a yaklaşmaya da sevk ederler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “En güzel isimler Allah’a mahsustur. O’na ... Devamını Oku »

Dua Günlüğü Başarımız

Dua kelimesi aranınca Google’da üst sıralarda çıkmak bir hayli zordur. Büyük kelime rekabetlerinden biri olan dua ve dualar kelimesi için bırakın ilk sıralarda olmayı ilk 3 sayfayı bile zor hayal edersiniz. Dua Günlüğü projemiz okuyucularımız tarafından çok beğenildi. Şu an 200den fazla kullanıcı RSS yoluyla yazılarımızı okumakta. İnşaallah biz de kusurlarımızla da olsa yazılarımızla ve araştırmalarımızla Dua Günlüğü okuyucularına faydalı ... Devamını Oku »

Esma-ül Hüsna’nın Fazileti

Dua, Allah’a bir yakarış, ona bir yalvarma, ona karşı aczini itiraf etme durumudur. Allah’a karşı edilecek en makbûl ve en güzel dua onu tanıyarak edilen duadır. Allah’ı tanımak ise onun sıfatlarını bilmekten geçer. Nasıl ki bir arkadaşınıza bir isteğinizi anlatırken onun özelliklerini de söylerek daha güzel bir istekte bulunursunuz. Aynen öyle de Rabbimizden onun isimleri ile istemeliyiz. Hasta bir adam ... Devamını Oku »

Dua Kavramı : Dil Açısından Dua

Dua, çağırmak, seslenmek, istemek, davet etmek, yardım talep etmek, isim vermek, yalvarmak, yakarmak sığınmak manalarına gelir. Dua kelimesi, “deâ” fiilinden türemiştir; “da’vet” ve “da’va” kelimeleri gibi mastardır. Dua ve da’vet kökünden türeyen kelimeler Kur’an-ı Kerim’de iki yüze yakın yerde geçmektedir. Dua ile nida arasındaki farkı açıklayan Râgıb el-İsfahânî şöyle diyor: ” Dua nida gibidir. Şu kadar ki, nidada ‘Ya’ denilir ... Devamını Oku »

Şeytanı Kahreden Dua

Şeytanı Kahreden Dua Şeytan genç evliyalardan birine görünüp şöyle dedi: “Ben senin yanına geldiğimde deve gibiydim. Beni dinlemeyip onu okuduğun için beni serçeye çevirdin.” Yüksek tabaka evliyalardan Muhammed b. Vasi Hazretleri bu duayı okurlardı : Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ ... Devamını Oku »

Vakı’a Suresinin Fazileti

Vakı’a Suresinin Fazileti Vakı’a Suresini okuyan bir müslüman, fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez. Fakirlik ve yoksulluk ateşten bir gömlektir. Ona tahammül etmek, onun acısına, ıstırabına dayanmak çok zor bir iştir. Bu incelikten dolayıdır ki, fakirlik ve yoksulluk derdinden ve çilesinden kurtulmak için Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m), biz ümmetlerine bir çok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan biri de Vakı’a suresini okumaktır. ... Devamını Oku »

Kıyamet Suresinin Fazileti

Kıyamet Suresinin Fazileti Bu sure-i celilenin fazileti kıyamet korkularının önemiyle ilgilidir. Her kim, Cuma günleri veya Cuma geceleri “Kıyamet Suresi” ni okursa ve okumaya devam ederse, Kıyamet ve ahiret zorluklarından emniyet ve selamette olur. El’Kıyame suresini okuması sebebiyle kıyametin korkunç dehşetinden emin bulunur. Dünyada iken bu fırsatı elden kaçırmamalıyız. Kaynak : Yusuf Tavaslı – 7 Ayetler kitabından Diğer dualarımızı görmek ... Devamını Oku »

Dua Kavramı

Dua, dil açısından çağırmak, seslenmek, istemek, davet etmek, yardım talep etmek, isim vermek, yalvarmak, yakarmak, sığınmak manalarına gelir. Kavram açısından duânın tanımı şöyle yapılmıştır: “Dua, kulun bütün benliği ile Cenab-ı Hakka yönelerek bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını Allah’ı medh ve sena ederek, acz ve ihtiyacını ifade eden bir dille O’ndan istek ve dilekte bulunmasıdır.” Dua, insanla Allah arasında bir haberleşme ... Devamını Oku »