Cuma , 25 Eylül 2020
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din (sayfa 12)

Din

Dua Çeşitleri – İbadet ve Övgü Duası

Dua Çeşitleri: 4. İbadet ve Övgü Duası Kainattaki düzeni, güzellikleri ve yaratıcının ilahı tezahürlerini idrak eden bir mü’min bu durumda hissettiği saygı ve hayranlıkla karışık korku duygularını sesli ya da sessiz olarak dile getirir. Bu dua türünde Allah arzusu talep şeklini alır. Yani Allah, yapılacak ve övülecek bir varlık olarak görülür ve bunun dışında bir niyet ve motif taşımaz. “Hamd” ... Devamını Oku »

Dua Çeşitleri – Allah’tan Af Dileme Duası

Dua Çeşitleri: 3.Allah’tan Af Dileme Duası Allah’tan af dilemek, günahları itiraf etmek için yapılan dua. Allah’a yakın olmak ve O’nun rızasına uygun hareket etmeyi sürdürme isteği, bazı dua şekillerinin sebebini oluşturur. Bu bakımdan, insanlar kendilerini Allah’tan uzaklaşmış olarak gördüklerinde, bu kopukluğu pişmanlık, tevbe ve istiğfar (bağışlanma) talebiyle onarmaya çalışırlar. Tevbe’nin kelime anlamı “günahı terk etmek, günahsızlık durumuna girmektir.” İslam literatüründeki ... Devamını Oku »

Dua Çeşitleri – İstek ve Dilek Duası

Dua Çeşitleri: 2. İstek ve Dilek Duası İnsan için duada en başta gelen faktör şahsi istek ve ihtiyaçlardır. çoğu zaman da, çaresizlik ve mahrumiyet içerisinde kıvranan, korku ve güvensizlik duygularıyla sarsılan insan için bir imdat ve yardım çağrısı olmaktadır. Her durumda istemek ya da talepte bulunmak doğanın en karakteristik özelliği olarak kendisini gösterir. Başarı, şifa, güvenlik ve maddi avantajlar elde ... Devamını Oku »

Dua Çeşitleri – Şükür Duası

Dua Çeşitleri: 1. Şükür Duası İnsanın Allah’ın sonsuz lütfu ve ikramı karşısında takındığı tavrı ve hissettiği duyguları en iyi ifade tarzı şükür duasıdır. Şükretme davranışı, belki duanın en kolay ve en yaygın ifade yoludur. Normal olarak insanlar daha çok kendilerine verilen hediyeler ve yapılan yardımlar için teşekkür ederler. Kendi varoluşumuzla birlikte hayatımızı sürdürmemiz için gerekli ihtiyaçlarımızı ve hayatı renklendirip güzelleştiren, ... Devamını Oku »

Duada Şuur, Duada Israr, Duada İhlas

Duada Şuur, Duada Israr, Duada İhlas Duanın kabul edilmesinde şuur, ısrar ve ihlasın önemi çok büyüktür. Bu konu ile ilgili pek çok ayet ve hadis vardır. Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “Sizden biriniz dua ettiğiniz zaman, duasında azimli ve istekli olsun “Ey Allah’ım! Sen istersen ver bana” demesin.” (Müslim, Zikir: 7) Bir başka hadiste ise, Allah’ın bilinçsizlik içinde bulunan bir kalbin ... Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin Soyağacı

Babası Abdullah , Annesi Amine Hatundur. ZEVCELERİ: Hatice ,Aişe ,Hafsa, Zeynep binti Caşh , Ümmü Seleme , Safiyye , Ümmü Habibe, Meymune , Sevde ve Cüveyriye (r a) CARİYELERİ: Mariye , oğlu İbrahim in annesi , Reyhane , Zeyneb Binti Caşhın bağışladığı bir cariye , bir savaştan Ona düşen güzel bir cariye. ÇOCUKLARI: Kasım , Zeynep , Rukiye, Ümmü Gülsüm ... Devamını Oku »

Dua ile Ruh ve Beden Sağlığını Koruma

Dua ile Ruh ve Beden Sağlığı İbadetlerin bir hedefi de, insanı ruhen ve bedenen s,ağlam tutmak, ruhi ve bedeni hastalıklara karşı korumakktlr; hatta malının sağlığını bile korumaktır. Çünkü namaz gibi bir ibadet, abdest ve yıkamayı ön şart kabul etmekle beden temizliğine, özellikle namaz ve oruç insanın ruhi temizliğine, zekat özellikle insanın malının temizliğine birer vasıtadır. Bu bakımdan, bütün ibadetleri terapi ... Devamını Oku »

Sağlık Açısından Dua

Sağlık Açısından Dua Tarih boyunca dua‘nın bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine çok büyük tesiri olduğu bilinmektedir. Bir çok din psikoloğu, “dua“nın mükemmel bir tedavi vasıtası olduğunu belirlemiş bulunmaktadır. Esasen inanç tedavisi günümüzde bazı doktorların başvurmadan edemedikleri bir yöntem haline gelmiş görünmektedir. Vergote, duada psiko-analitik tedaviye benzer bir yol izlendiğini öne sürer. Psikoanalitik tedavinin temel kaidesinin “hareket etmemek, fakat her şeyi ... Devamını Oku »

Ruhsal Açıdan Dua

Ruhsal Açıdan Dua Tatmin edilmemiş sonsuz istek ve arzularımız şuur altına atılarak bizde umulmayan zamanlarda çeşitli buhranlara, çeşitli iç sıkıntılara yol açar. Dua ile en gizli, en mahrem duygularımızı dile getirir, içimizi boşaltır, ümidimizi kuvvetlendirir, korkularımızı hafiftetiriz. İçimize eşsiz bir rahatlık verir, gerginlikleri gideririz. Duasız bir insan, ışıksız bir mahzene benzer. Dua ile kendimizi Allah’a daha yakın hissederiz. Duasız insan ... Devamını Oku »

Psikolojik Açıdan Dua:

Psikolojik Açıdan Dua Dua‘nın çok yönlü psikolojik etkileri, gerek teorik gerekse tecrübî gözlemler seviyesinde açıklığakavuşmuş olan bir husustur, Dua, insanın duygularını, a1gılarını, davranışIarını, ruhi ve bedenisağlığını, hatta maddi olayları değişikliğe uğratan etkiler yapabilmektedir. Bir başka deyişle, dua bir tür zihni ve uzvi değişiklikten ibarettir. Ancak, dua eden kimsenin elde edeceği psikolojik değerlerin, bütünüyle o kişinin inancına bağlı bulunmakta ollduğu da ... Devamını Oku »