Perşembe , 2 Şubat 2023
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din / Nikah Duası

Nikah Duası

Nikah Duası, Nikah Duası Arapça, Nikah Duası Latince Okunuşu, Nikah Duası Meali

Arkadaşlar bugünkü konumuz ise Nikah Duası olacaktır. Aşağıda 2 farklı resim var. Çok küçük bir yeri tarama dışında kaldı ayrıca taradım. Kusura bakılmasın. 2. kısmı atlamayın o da duada dahildir.

Nikah Duası Arapça


Nikah Duası Latince Okunuşu

Elhamdü lillahi nesteıynühû ve nestağfiruhû ve neûzü bihî min şürûri enfüsinâ men yehdillahü fe la mudılle leh, ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh. Ya eyyühen nasüttekû rabbekümüllezı halekaküm min nefsin vahıdetin ve haleka minha zevceha ve besse minhüma ricalen kesiyran ve nisaen vettekullahellezi tesaelûne bihi vel erhame innallahe kane aleyküm rakıyba. Ya eyyühellezine amenüttekullahe hakka tükatihi ve la temûtünne illa ve entüm müslimûn. Ya eyyühellezine amenüttekullahe ve kûlû kavlen sediyda. Yuslıh leküm a’maleküm ve yağiir leküm zünûbeküm, ve men yütullahe ve rasûlehû fe kad faze fevzen azıyma.

Nikah Duası Türkçe Meali

Hamd, Allah Teala’ya mahsustur. (Bütün işlerimizde) O’ndan yardım talep eder ve mağfiret dileğinde bulunuruz. Nefislerimizin şerrinden Cenabı Ecelli Ala’ya sığınırız. Allah’ın hidayet buyurduğu kimse dalalete sapmaz, sapıttığı kimse hidayete eremez. Muhakkak ben Allah’tan başka ma’büdun bi hak olmadığına ve Muhammed (a.s.)’ın O’nun kulu ve Resulü olduğuna şahidim. Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslüman olmaktan başka (bir sıfatla) can vermeyin. Rabbinize (karşı gelmekten) korkun. Kendisinin (adını öne sürmek suretiyle) birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözü doğru söyleyin. Ki (Allah) işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.

Cihan KÜSMEZ Kimdir ?

Makalelerinin Toplam Okunma Sayısı: 2.619.010


2002 yılında başladığım yazı hayatıma ilk önce 2007 yılında blogspot ile devam ederken daha sonra 2009 yılında Wordpress ile devam ettim. 2009'dan bu yana Cihan Blog'ta yazmaktayım. Yazılım, Diziler ve Sosyal Medya ağırlıklı yazıların yanı sıra güncel konular ile ilgili yazılar da yazmaktayım.