Cumartesi , 4 Temmuz 2020
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Miladi Yılsonunuz Kutlu Olsun !

Miladi Yılsonunuz Kutlu Olsun !

Kutlamıyoruz

Biz müslümanlar Miladi yılın başını değil sonunu kutlamak için varız !

Bir senenin daha sonuna geldik, 1400 senedir neler değişti… Biz eğer oturup burada yılbaşı ve noel konusunu keleme alıp yazıyorsak çok şey değişmiş demektir. Ahir zamanda olduğumuz kesinleşmiş demektir. Meselenin o boyutu zaten ayrı bir olay. Gelin biz bir milletin özünü nasıl kaybettiğinden bahsedelim.

İlla ki bir yıl mı kutlanmak isteniyor ? Bu arzu illaki tatmin mi edilecek, bu konuda nefsimiz bize baskı mı yapıyor; o zaman müslüman ve özüne sadık bir millet, Hicri yılını kutlamalı… Öz kaybetmiş bir millet ise oturup miladi yılınbaşını kutlamakta… Evet Hicri yılbaşı ise çoktan geçmiş durumda. Bu hareketlilikte neyin nesi ? Özünü kaybetmiş Ehl-i Dünya’nın küfürbazları neyi kutladığından bile bihaber küfür için sebep aramış ve bulmuş gibiler…

Kurban bayramında kesmediği kurbanını gaflet içinde unutmuş bir vaziyette yılbaşında oturup hindi kesiyor…Kul hakkını, kumarın haramlığını unutup Milli Piyango oynayıp utanmadan ve gaflet halinde onu yiyor. Bu küfürbaz Ehl-i Dünya’ya sormak gerek, hiçbir hristiyan ve müslüman olmayan gayri müslim birileri acaba bizim kurban veya ramazan bayramımızı kutladığı görülmüş müdür ? “Başıma sarık geçirmektense başımı keserim daha iyi, başımı keserim o sarığı başıma geçirmem” diyen Ehl-i küfür bizim bayramımızı ne zaman kutlamış ?

Hesap mı yapıyoruz ?

Günler bitti, yeni bir yıl daha bitti, acısı ile tatlısı ile bitti, ölüme hergün bir adım daha yaklaşıyoruz diyerek mi kutluyoruz bu yeni gelen yılın başını. Hayır ! Gayet malayani, sorumsuz, sanki bir yılın yükü üzerimizden kalkmış, sanki tüm namazları kılmış, sanki tüm oruçları tutmuş, sanki Allah(C.C)’ın rızasını kesin kazanmışçasına oturup biz yeni bir yılın başını mı kutluyoruz… Kesilsin o yılın başı, kesilsin bu küfürbaz yılanın başı… Bizlere Hicri yılın başları, Hicri yılın sonları, Ramazan geceleri, Kandil geceleri, Kurban geceleri lazım… Noel bizim, yılbaşı bizim neyimize ?

Bir müslümanın eğlence ve içki içerek, boş işlerle geçirerek, küfre dalarak, kalbini şeytana kaptırarak, nefsinin dizginlerini kontrol etmeden büyük bir gaflet ve dalalet içinde yılbaşını kutlaması, ancak başını örtüp, kalbini şeytana karşı örtememiş bir kadının düğünün de örttüğü başını açmasına benzer, iş yerinde açmasına benzer, orada burada açmasına benzer, açmak için sebep aramasına benzer… Müslüman oranın buranın adamı, kadını değildir, olmamalıdır. Gerçekte yılbaşı ve noel kutlamalarının şuan ki geldiği boyut ve küfrü, fitnesi daha da beter. Biz müslümanlar Hicri yılbaşımızı, Hicretimizi, Kandillerimizi, Kurbanlarımızı, Ramazanlarımızı daha nice mübarek günlerimizi kutladık… Sıra onlara geldi, onlara benzeyen özünü kaybetmişlere geldi, buyursunlar, topluca bu işe ortak olsunlar. Elbette toplucada hesap vereceklerdir…

Bu sözlerden sonra yılbaşı ile ilgili soru ve cevap şeklinde ki şu bilgileri edinmenizi tavsiye ederim:


Sual – 1: Yılbaşı ile Noel hakkında bilgi verir misiniz? Yılbaşı
kutlanır mı?

Cevap: Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır; fakat Noel kutlamalarının
devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam
kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar
gibi eğlenmek, onlara benzemek olur.

Din kitaplarında buyuruluyor ki:

Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında,
onlar gibi bayram yapan küfre girer.

Yılbaşı münasebetiyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde
milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok
edilmektedir. Hıristiyan ülkelerde olduğu gibi, Müslüman ülkelerde
de bu cinayetler işlenmemeli. Hıristiyanlara benzememek için yılbaşı
gecesi hindi yememeli! Yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonra
yenebilir. Kumar oynamak, tombala çekmek gibi oyunlar ise zaten
her zaman caiz değildir. Bu gece, gayrı müslimlere benzemek
gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almak da caiz olmaz.

Her zaman ne alınıyorsa onları almakta mahzur yoktur. Bu
geceye ayrı bir önem vermemelidir.

Yalnız Hıristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün bâtıl dinlerin
ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Mesela 21 Martı Nevruz
Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kâfirlerin ibadetleri ve çirkin
işleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta mahzur yoktur. Yani
onlara benzemiş olunmaz.

Noeli kutlamak asla caiz değildir. Bir zaruret olursa, caiz olur.
Mesela devletlerarası protokolde zaruret olduğu için kutlamak caiz
olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik
kartı yazıp, yeni bir yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı
olmasını dilemek günah değildir. Yahut, (yeni yılın kutlu olsun)
diyene, (seninki de kutlu olsun) demek günah olmaz. Bu inceliği
anlamalıdır!

Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları
yapmalıdır! Sanki mübarek geceymiş gibi mevlid okutmak, sohbetler
düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden farkı
yoktur. Bu geceye değer veriyormuş gibi hareket etmek doğru
değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları
yapmalıdır!


Sual -2: Bir yazar, (Hıristiyanların kendi bayramlarını kutlamaları
haklarıdır. Müslümanlar da, karşılıklı hürmet çerçevesinde barış
içinde yaşadıkları Ehl-i kitabın sevincine katılır, onların bayramlarını
kutlar. Bunda herhangi bir sakınca görmem) diyor. Dinimizde,
gayrimüslimlerin bayramlarını kutlamak caiz midir?

Cevap: Kesinlikle caiz değildir. Bu hususta din kitaplarında deniyor ki:
Mecusilerin bayramları olan Nevruz ve Mihrican günü şerefine
bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek veya
niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet
vererek yaparsa kâfir olur, çünkü bu günlere müşrikler kıymet
vermektedir. Ebül Hafs-ı Kebir diyor ki, bir kimse Allahü teâlâya elli
sene ibadet etse, sonra bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta
hediye etse kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevabları yok olur.
Eğer bir Müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, âdete
uyarak verirse kâfir olmaz, fakat tehlikeden kurtulmak için bir gün
önce veya sonra vermek iyi olur. Başka bir gün almadığı bir şeyi, o
gün satın alırsa, o güne değer vermişse kâfir olur. Değer vermeyip,
yalnız yemek içmek niyet etmiş ise kâfir olmaz. (Dürr-ül-muhtar 5
/481)

Bezzaziyye fetvasında, (Nevruz günü, Mecusilerin bayramıdır.
O gün, Mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak
küfürdür. O gün, bayram yapan Müslümanın imanı gider de haberi
olmaz) diyor. Noel günü ve gecesinde ve kâfirlerin paskalya ve
yortularında, onlar gibi bayram yapanın da kâfir olduğu bu fetvadan
anlaşılmaktadır. (S. Ebediyye)

Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara,
heykellere, mesela haç denilen, İsa aleyhisselamın asılmış hali
dedikleri, birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak
tazim etmek, tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir
etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın
imanı gider, kâfir olur. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi s.115, 202)

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:

Hinduların bayram günlerine [ateşe tapınanların Nevruz
günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi
yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında,
Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri,
müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye
gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi,
süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep
şirktir, kâfirliktir. (Mektubat 3/41, S. Ebediyye)

İbni Âbidin hazretleri, 5. cildde, istibra babında, (İhtiyaç olunca
zimmîye selam vermek ve müsafeha etmek caiz olur. Hürmet için
ise, caiz olmaz. Kâfire hürmet küfürdür) buyuruyor. (S. Ebediyye)
Berika’da (Zalime, kâfire hürmet etmek, saygı ile selam
vermek, üstadım demek, küfür olur) buyuruluyor. (İslam Ahlakı)
Yazar, Müslümanların gayrimüslimlere hürmet etmesini
bildiriyor. Yukarıdaki yazılardan böyle hürmetin de küfür olduğu
anlaşılmaktadır. Hristiyanları memnun etmek için küfre girmek akıl
kârı değildir.


Sual – 3: Hıristiyanların dini bayramı olan Noel gecesi ne
zamandır?

Cevap: İsa aleyhisselam, dünyada az kalıp göğe çıkarıldığından,
kendisini de ancak 12 havari bilip, İseviler az ve asırlarca gizli
yaşadıklarından, Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır. 25 Aralık, 6
Ocak veya başka bir gündür. Kesin değildir. (Takvim-i Ebüzziya)
Miladi yıl, en az 300 yıl noksandır; çünkü İsa aleyhisselam ile
Muhammed aleyhisselam arasındaki zaman, bin yıldan az değildir.
(Burhan-ı kat’i)

İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında, 963 yıl
vardır. (Mevahib-i ledünniyye)

Hicri yıl kesindir. Miladi yıl, doğru ve kesin değildir. Günü de, yılı
da yanlıştır. (S. Ebediyye)


Sual – 4: Hıristiyanlar, Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine
inandıkları için mi yılbaşını kutluyorlar?

Cevap: Hıristiyanların, Hazret-i İsa’nın yılbaşında geleceğine dair bir
inanışları yoktur. Onlar Hazret-i İsa’nın çarmıhtan öldüğüne
inanırlar. (İnsanları günahtan kurtarmak için Tanrı, oğlu İsa’yı
öldürdü) derler. Bazen İsa aleyhisselam için (Oğul Allah) bazen de
(Tanrı üçtür. Üç tanrı birdir) derler. Bu saçmalıklar da İncillerde
yapılan tahrifattan ileri gelmektedir. Hıristiyanların eğlenceleri, Noel
Baba dedikleri hayali varlık içindir.

Kur’an-ı kerimde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyet-i
kerimelerinde, İsa aleyhisselamın öldürülmediği, öldürülen [Çarmıha
gerilen] kimsenin başka birisi olduğu, İsa aleyhisselamın göğe
kaldırıldığı bildirilmektedir. Al-i İmran suresinin 54. ve 55.
âyetleriyle, başka surelerde de bu hususta bilgi vardır. İsa
aleyhisselam, Hazret-i Mehdi [ve Deccal] zamanında gökten
inecektir. (Mektubat-ı Rabbani c.2, m.67)

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Allah’a yemin ederim ki, Meryem’in oğlu İsa, âdil bir hakem
olarak aranıza inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi
kaldıracak, İslam’dan başka şeyi kabul etmeyecektir. Mal o
kadar çok olacak ki, kimse dönüp de bakmayacaktır.) [Buhari] (İsa, âdil bir hakem olarak indiği zaman kin, nefret ve haset
kalkacaktır.) [Müslim]

(Deccal çıkınca, İsa gelecek, Deccal’ı helak edecek, bundan
sonra iki kişi arasında düşmanlık olmayacaktır.) [Müslim] (İsa, Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i
Mekki]

(İsa inince İslamiyet ile hükmedecektir. O zaman Allahü
teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra
yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki
aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe
dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce
cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.) [Ebu Davud]

(İsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizi] [Açıklama: Hadis-i şeriflerde geçen, Domuzu öldürecek
demek, domuz avına çıkacak demek değildir. “Domuz eti yemeyi
yasaklayacak” demektir. Haçı kıracak, yani Hıristiyanlığı
kaldıracaktır. Başka bir hadis-i şerifte (Mizmarları kıracak)
buyurulmuştur. Yani her çeşit çalgıyı yasak edecektir.]


Sual – 5: Yılbaşında hıristiyanlara tebrik kartı yazmak caiz mi?
Cevap: Yılbaşı için caiz, Noel için caiz değildir.


Sual – 6: Bir hıristiyan Noel gününde, öncesinde veya sonrasında
Noel maksadı ile bir müslümana (arkadaşına veya akrabasına)
hediye verse, bu müslümanın bu hediyeyi alması ve kullanması caiz
olur mu?

Cevap: Noel maksadı ile verilmez yılbaşı maksadı ile verilmiştir. Noele
saygı gösteren kâfir olur.
Verilen hediyenin mahzuru olmaz. Yiyecek ise yılbaşından iki üç
gün sonra yenebilir.


Sual – 7: Yılbaşında bazı aileler evlerinde TV izleyip, aile
efradlarıyla oturup vakit geçiriyorlar, yiyip içiyorlar. Bunlardan haram
işleyenlerin (mesela içki içen oynayıp zıplayan, piyango çeken,
tombala oynayan falan) kâfir olma tehlikesi var mıdır? Bunları
yapmadan normal aile görüşmelerini bu güne denk getirmenin bir
mahzuru olur mu?

Cevap: Kâfir olmak, niyete bağlıdır. Kâfirlerin Noelini kutlamak niyetiyle
ise küfür olur. Yılbaşı eğlencesi şeklinde olursa küfür olmaz. Elbette
içki, kumar ise zaten haramdır.


Sual – 8: Yılbaşını yeni yıl geldi diye kutlayan, hediyeleşen,
sevinen Müslüman kâfir olur mu?

Cevap: Niyetleri önemli, yeni bir yıl geldi diye sevinip hediyeleşirlerse
küfür olmaz.


Sual – 9: Bir başkasının bu geceye özel olarak pişirdiği mubah
yemekleri (hindi gibi) yemek uygun mu?

Cevap: Özel yiyecekleri o gece yemek mekruh olur. Birkaç gün sonra
yemekte mahzur olmaz.


Miladi yılbaşında ibadet

Sual – 10: (Miladi yılbaşı gecesi İsa aleyhisselamın doğduğu gece
ise, bu geceyi Kur’an okuyarak, namaz kılarak, mevlid okuyarak,
ilahi söyleyerek geçirmeli) deniyor. Bu gece, dinimizde, mübarek bir
gece olarak bildirilmediğine göre, mübarek gece muamelesi
yapmak, mevlid okumak yanlış olmaz mı?

Cevap: Elbette, yanlış olur. Her gece Kur’an-ı kerim okuyan bu gece de
okuyabilir, ama bu geceye ayrı muamele etmemeli, her gece ne
yapıyorsak, bu gece de onu yapmalı. İsa aleyhisselamın o gecede
doğduğu da zaten belli değildir.
Kesin olsa bile, dinimizin mübarek olarak bildirmediği bir güne
özel muamele etmek, mevlid okutmak uygun olmaz.


Soru ve Cevaplar dinimizislam.com sitesinden alınmıştır.

Miladi Yılsonunuz Kutlu Olsun ! Geçen bu yılın muhasebesini Müslümanca yapıp, bu sene yapamadığınız ibadetlerinizi yeni yılınızda Allah(C.C) izin verirse yapabilmeniz ve ayrıca o yılın ibadetlerini de yapabilmeniz duasıyla…

Makalelerinin Toplam Okunma Sayısı: 520.168