Perşembe , 14 Aralık 2017
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din / Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası, Kenzül Arş Duası’nın Meali, Kenzül Arş Duası Arapça,
Kenzül Arş Duası Latince Okunuşu, Kenzül Arş Duası’nın Fazileti

Selamün Aleyküm Arkadaşlar

Bugünkü konumuzda Kenzül Arş Duası’nı işleyeceğiz. Sürekli tekrarlıyoruz.
Yer gök dua üzerine kuruludur diye. İşte bu dua adeta bu sözün bir ispatı olacaktır.

Kenzül Arş Duası’nın Fazileti

Kenzül Arş Duası bir Salat-ı Tefriciye duası gibi, bir Seyyid-ül İstiğfar gibi çok kuvvetli bir dua.
Bu dua hakkında bakalım. Hadislerde ne denmiş ?

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor:

Cebrail bana dediki: “Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder.Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar.Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.Ona hesapsız ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.
Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktuğundan emin kılar.Susayan kimse okursa,Allah onun
susuzluğunu giderir.Aç olan okursa,yedirir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaçlarindan okursa Allah istediğini verir.Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz.Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.Cinden,insden ve şeytandan, sanıi ve hastalıklardan emin olur.Kayıp ise ailesine sağ, salim kavusur.Bu duayı okuyan için cin,melek istigfar ederler.Ömrü bereketli olur.
Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür.
Ebu Bekir Sıddık:
-Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselam´ı rüyamda gördüm.
buyurur.
Hz. Ömer de şöyle buyurur:
-Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayi okuyayım da giderilmesin.
Hz. Osman (R.A.) diyor ki:
-Ben Kur´an-ı Kerim´i ezberleyemezdim. Resul´u Ekrem (s.a.v)´e Bu hususu şikayet ettim.Bana bu duayı öğretti.Onu okuduğumda Kur´an-i Kerim´ı ezberlemeyi başardim.Hz. Ali Kerremullahü
vechedü
buyuruyorki:
-Ben bu duayı okuduğum vakit düsmanıma galebe çalardım.Kimki Fatihayi,İhlas suresini,Kafirun ve Felak ve Nas suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün
varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okudugu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına
koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malından çalınan ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur,yahut yanan ateşe okursa dag paramparca olur,Kimki iki rekat namaz kilip her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur.

Gördüğünüz gibi hadislerde Kenzül Arş duasına bir hayli önem verilmiş. İnşaallah biz de gereken önemi vermeye çalışalım en azından hiç değilse hayatımızda 1 kez de olsa okuyalım inşaallah.

Kenzül Arş Duası Arapça
kenzlardua0cg
 

Kenzül Arş Duasının Latince Okunuşu

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duasının Meali

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu (Video)

Kenzül Arş Duası Sahih Bir Rivayet mi ?Cihan KÜSMEZ Kimdir ?

Makalelerinin Toplam Okunma Sayısı: 2.349.337


2002 yılında başladığım yazı hayatıma ilk önce 2007 yılında blogspot ile devam ederken daha sonra 2009 yılında Wordpress ile devam ettim. 2009'dan bu yana Cihan Blog'ta yazmaktayım. Yazılım, Diziler ve Sosyal Medya ağırlıklı yazıların yanı sıra güncel konular ile ilgili yazılar da yazmaktayım.
 • erdem

  duanın yüceliğine bakarmısınız rabbim inş. kabul eder dualarımızı

 • kedi70

  Allah razi olsun..Tek kelimeyle cok muhtesem cok güzel bir dua..Okurken gözlerimden yaslar geldi..Bu ne müthis bir dua..Bastan uzun geldi okuyunce birde manasini okuyunca anladimki,bu dua samimi kalp ile yapilirsa halis niyet ile yapilirsa geri cevrilmez..Böyle bir duayi ögrettigin icin Allah razi olsun…Rabbim ´´in büyüklügünü güzelligi dualarda anlasiliyor ortaya cikiyor…Allah dualardan eksik etmesin…

 • dolunay

  bütün peygamberlerin ismi hürmetine istemek anlamı çok güzelmiş bu zamana kadar bu duadan mahrum kalmıışız Allah razı olsun arapçasını daha büyük ekleyebiyormusun …Rabbim yaşamımızda böyle güzel duaları eksik etmesin ,isteyenlerden olabilmek duasıyla…

 • Anonymous

  allah razı olsun bu ne muhteşem bir dua bende okumaya başladım inşallah bu duai şerif hürmetine yaşadığım sıkıntıdan kurtulurum

 • Anonymous

  Bu dualar olmasa bizi koruyan gözeten yüce rabbim olmasa bizim halimiz ne olurdu yüce allahıma bin şükür en sıkıntılı anımızda yetişen koruyan gözeten rabbime binlerce şükür.

 • Mehmet Fatih Karatut

  Allah okuyandan öğretenden binlerde kez razı olsun. Rabbim ne kadar yücedir ki onu anlatan sözlerde o kadar yüce olmasın okuyup ağlamamak elde değil. …

 • Anonymous

  ben bu duayı yeni duydum inşaallah bundan sonra okuyacağım ALLAH herkesten razı olsun

 • Anonymous

  UYARI:DUA SAHİH OLSA DA FAZİLETİ HAKKINDA YAZILANLARIN SAHİH OLMADIĞI SÖYLENİYOR

 • Anonymous

  ALLAH razı olsun abi^^

 • Anonymous

  Yarabbi sen nelere kadirsin!
  Bu Dua'nin manasi ne kadar anlamliymis meger!
  Gerek anlami olsun, gerek arapcasi vs. olsun, emegi gecen herkezin yüregine saglik, Allah razi, Dua'larimiz kabul olsun!

  Hülya

 • Bir rica..

  Esselâmu aleykum,
  Bir kitabım vardı, onda bu duânın nasıl yapılacağı çok güzel tarif ediliyordu, fakat kayboldu.. Bu mübarek duâyı okurken belli yerlerinde eller aşağıya açılıyordu. Bulupta paylaşabilirseniz çok çok sevinirim. Selâm ve duâ ile..

 • MEVLÜT

  ALLAHC.C.CÜMLE MÜSLÜMANLARA RAHMETİNDEN MAĞFİRETİNDEN YOKSUN BIRAKMASIN amin… ALLAH RAZI OLSUN

 • Garipikicocukannesi

  Herkesin duasinin kabul olmasini dilerim, benim yuvam yikildi, yuvamin duzelmesi icin bu duayi okuyorum, icime huzur doluyor. Benim icin dua edin lutfen musluman kardeslerim, umarim hepimizin duasi ve dilekleri kabul olur.

 • Anonymous

  bu rivayetin kaynağı ne açıklamamışsınız nerde geçiyo kim rivayet ediyo sahihlik derecesi nedir bu kadar iddalı bi duanın çok kaynakta geçmesi lazım neden yazmadınız kaynağını yazarsanız çok iyi olur

 • Anonymous

  arka fondaki müzik olmasa daha iyi olurmuş.

 • SELDA

  ÇOK GÜZEL BİR DUA ALLAH OKUYAN HER MÜSLÜMANI FAZİLETİ İLE FAZİLETLENDİRSİN ALLAH TEKTİR VE BİRDİR ALLAHIN HER ŞEYE GÜCÜ YETER ALLAH HER ŞEYE KADİRDİR SELDA

 • cörekotu

  Kenzü’l-Arş duâsı:

  Kenzü’l-Arş duâsı başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için, peygamberlerden, büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için, insanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, bağışlanma, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.

  Hazret-i Ali (ra) tarafından tertip edildiği ve ehl-i Beyt tarikiyle rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu duâ, Mecmuâtü’l-Ahzab’da geçiyor. Ne kadar sıklıkla okuduğunu bilmesek de, bu duâyı bir hususî vird olarak kabul ettiğini bildiğimiz Bedîüzzaman Hazretleri, Rumuzât-ı Semâniye risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektedir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arş Duasının feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arş’ın birinci nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İcâziye” başlıkları ile işlemektedir

 • CÖREKOTU

  BU DUANIN FAZILITE ICIN SORULARLA ISLAMIYET .COM BAKABILIRSINIZ

 • cörekotu

  Duânın başlangıç kısmı Allah’ın Erhamü’r-Râhimîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Arz, Zü’l-Celâli Ve’l-İkram isimlerine ve Allah’ın Kerîm zatını zikre tahsis edilmiş. Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ve nitekim günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz.

  Duâda daha sonra aynı dilek ve isteklerimizi Hazret-i Âdem (as) ve Havva, Hazret-i Nuh (as), Hazret-i Musa (as), Hazret-i İsa (as), Hazret-i Muhammed (asm) hürmetine, Cebrail (as), Mikâil (as), İsrafil (as), Azrail (as) hürmetine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin hürmetine, Elif lâm mim ile başlayan Bakara Sûresi, Elif lâm mim ile başlayan Al-i İmran Sûresi hürmetine, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi, Elif lâm mîm sâd ile başlayan A’râf Sûresi, Enfâl Sûresi, Tevbe Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûnus Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hûd Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûsuf Sûresi, Elif lâm mîm râ ile başlayan Ra’d Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan İbrâhîm Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hicr Sûresi, Nahl Sûresi, İsrâ Sûresi, Kehf Sûresi, Kâf hâ yâ ayn sâd ile başlayan Meryem Sûresi, Tâhâ Sûresi hürmetine ve devam ederek sıra ile Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak bu sûrelerin ve âyetlerinin şefaatleriyle Cenâb-ı Hak’tan af ve bağışlanma talebini içeriyor.

 • cörekotu

  linkden okuyabilirsiniz