Perşembe , 23 Mayıs 2019
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din / Genel bir helakın olmayışı !

Genel bir helakın olmayışı !

Genel bir helak neden yok ?

Genel bir helak neden yok ?

Nuh(a.s) kavmi büyük tufan da suda boğulmuş, Lut(a.s)’ın bulunduğu şehir batmış, Ad,semud ve diğer kavimlerde çeşitli şekillerde helaka uğramışlardı.

Elbette bunların çeşitli sebepleri vardı. Örneğin Lut kavmi dünya üzerinde o güne kadar görülmemiş bir ahlaksızlık içindeydiler. Lut kavmi aşağıda da belirtildiği gibi birçok ahlaksızlığı yapmıştır, fakat livata lut kavminin helaka uğratılmasının başta gelen sebeplerindendir.

Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buıyuruyor:

On şey vardır ki Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helâk
edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar;
livâta (erkek erkeğe münâsebet), fındık gibi taşları sapanla
atmak, güvercinle (kumar) oynamak, def çalmak, içki içmek,
(özürsüz) sakal kesmek, (emredilenden fazla) bıyık uzatmak, ıslık
çalmak, el çırpmak, (erkekler için) ipek gömlek giymek bir tâne
de ümmetim ilâve eder ki; o da kadın kadına münâsebette
bulunmaktır. Lut kavminin işini (livâta) yapan mel’undur.
Benden sonra ümmetim hakkında en korktuğum şey Lut
kavminin yaptığını yapmalarıdır.

[Not: Kadınlar için düğünlerde def çalmağa ruhsat vardır.]

kaynak: dinimizislam.com

Çoğu kavimde bu şekilde birçok ahlaksızlıktan dolayı helak olmuşlardır. Peki ya şuan da dünya üzerinde tüm kavimlerin helaka sebep olacak özellikleri, ahlaksızlıkları varken niye helak olmuyor. Örneğin; lut kavmi için Peygamberimiz(s.a.v) bize hitaben yukarıdada okuduğumuz üzere hadisinde diyorki: “bir tâne de ümmetim ilâve eder ki; o da kadın kadına münâsebette bulunmaktır“. Evet şuan maalesef bunlarda yaşanmakta ve daha nice sayamadığımız ahlaksızlıklar var. Peki ya helak niye olunmuyor…

Şu ayet herşeyi açıklamaktadır aslında:

(Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

ve keza şu ayetler:

(De ki, ey insanlar, ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm.) [Araf 158]

(Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmez.) [Sebe 28]

(Sen aralarında bulundukça, o kâfirlere azap etmem.) [Enfal 33]

Kafirler Resulullah(s.a.v) efendimizle alay ederek:

(Rabbine söyle de, bize çabuk azap göndersin)

diyorlardı. Fakat Allah(C.C) kafirlerden müminler dünyaya getirmeyi ezelde takdir buyurduğu için

(O kâfirlere azap etmem) buyurdu.

Enfal suresinin,

(İstiğfar ettikleri için Allah onlara azap yapmaz)

mealindeki 33. âyeti için,

(Onlardan, istiğfar edecek olan çocuklar dünyaya geleceği için, onlara azap etmem demek)

olduğunu, âlimler bildiriyor.

Ayrca Hadis-i şerifte de buyruluyor ki:

(Ben lanet edici olarak değil, rahmet için gönderildim.) [Müslim]

Peygamberimiz(s.a.v) Efendimizin ümmeti olan bizler hakkındaki ayet mealide şu şekilde:

(Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.) [Al-i İmran 110]

keza bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz(s.a.v):

(Allahü teâlâ, beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi.) [Ebu Nuaym]

buyuruyor.

Bu rahmet tüm insanlık içindir. Çünkü ayet mealinde:

(Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

buyruluyor. Bu demek oluyor ki alemler ki bunu sadece bu dünya için bile değil tüm alemler için değerlendirmeliyiz. Bu Rahmet tüm alemi içinde rahmetlendiriyorsa; bu rahmet içinde ki şu dünya daki tüm herşeyde elbette rahmete dahildir. Resullah(s.a.v) yüzü suyu hürmetini yaratılan şu alemde ki insanlar işte gene onun(s.a.v) yüzü suyu hürmetine helak olmamaktadır. Bizler böyle bir Peygamber(s.a.v)’in ümmetiyiz. layık olmaya çalışmalıyız. Allah(C.C) bizi nasıl layık olunması gerekiyorsa öyle layık eylesin. Amin !

Son olarak şu ayetlerle yazıyı noktalayalım:

(Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Allah, onları belli bir süreye kadar erteler.) [Fatır 45]

(Allahü teâlâ zalimlere elem verici, acıklı bir azap hazırladı.) [İnsan 31]

kaynak: dinimizislam.com
Konu ile ilgili kaynak edinilen, dinimizislam.com’daki “Niçin genel bir bela gelmemektedir” yazısına da buradan ulaşabilirsiniz.

Makalelerinin Toplam Okunma Sayısı: 499.778